Disclaimer


De op deze site verstrekte informatie is met zorg samengesteld. Ondanks de zorg en aandacht die besteed wordt aan het beheer van deze website, is het mogelijk dat de website onjuiste informatie bevat. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Voor onjuistheden of onvolledigheden op deze site aanvaardt Abbey Abcoude geen enkele aansprakelijkheid.

Op deze site staan links naar externe websites. Abbey Abcoude is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van deze websites.

Op de inhoud van de webpagina’s van Abbey Abcoude rusten auteursrechten. Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier. Dit is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Abbey Abcoude .

Op andere sites linken naar pagina’s van de Abbey Abcoude -site is toegestaan op voorwaarde dat dit de goede naam van Abbey Abcoude niet aantast. Ook mag niet de suggestie worden gewerkt dat Abbey Abcoude  toestemming verleende als dat niet het geval is.

Mocht u op deze site informatie aantreffen waarvan u denkt dat deze onjuist of onvolledig is, stuur dan een e-mail naar [email protected].

Voor de algemene voorwaarden volgens KHN verwijzen wij u naar de volgende link:
NL: https://cdn.khn.nl/media/Tools/UVH/uniforme-voorwaarden-horeca-nederlands.pdf
EN: https://cdn.khn.nl/media/Tools/UVH/uniforme-voorwaarden-horeca-engels.pdf